Công Ty Luật TNHH Hoàng Quân

LOADING
PREV
NEXT
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7042753.jpg
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9190037.jpg
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/4088803.jpg
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7534664.jpg
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/583201luat.jpg
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/83517745734.jpg
  • Bạn cần tư vấn về pháp l…
  • Bạn đang gặp rắc rối về …
  • Bạn đang cần tư vấn thủ …
  • Bạn cần thực hiện các th…
  • Bạn cần tư vấn hoạt động…
  • Bạn đang tìm 1 công ty l…

Tìm Hiểu Tin Mới Nhất

Bạn cần tư vấn về pháp luật

Hoang Quan Law tư vấn cho bạn và giải đáp các thắc mắc, nhu cầu liên quan pháp lý, đưa ra các biện pháp và cách giải quyết hiệu quả nhất

Xem thêm

Bạn đang gặp rắc rối về hợp đồng

Tranh chấp dân sự, tranh chấp thương mại, cần làm thủ tục thế chấp để vay vốn ngân hàng, làm thủ tục đăng ký kinh doanh...

Xem thêm

Bạn đang cần tư vấn thủ tục đầu tư

Xin giấy phép đầu tư các dự án, liên doanh với nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh, thành lập các loại hình doanh nghiệp..

Xem thêm

Bạn cần thực hiện các thủ tục đất đai

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình...

Xem thêm

Bạn cần tư vấn hoạt động tố tụng

Đại diện và bảo vệ quyền lợi tại Tòa án các cấp, chia di sản thừa kế, khởi kiện các vụ án dân sự, hành chính...

Xem thêm

Bạn đang tìm 1 công ty luật chuyên nghiệp

Được đánh giá cao với đội ngũ các Luật sư nhiều năm kinh nghiệm, Hoang Quan Law sẽ luôn là người bạn chuyên nghiệp, tận tụy đồng hành cùng quý khách

Xem thêm
You are here: Văn bản pháp luật » Luật - Pháp Lệnh » Hành chính »

PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

E-mail Print PDF

PHÁP LỆNH

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11

NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007

 ___________

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Pháp lệnh này quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Pháp lệnh này quy định những nội dung phải công khai để nhân dân biết; những nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), của cán bộ thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khối phố (sau đây gọi chung là tổ dân phố), của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và của nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã

1. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

3. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dân chủ ở cấp xã.

5. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã.

2. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm giám sát việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cấp xã.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Không thực hiện hoặc làm trái các quy định về thực hiện dân chủ ở cấp xã.

2. Trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

3. Bao che, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cấp xã để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

Chương II

NHỮNG NỘI DUNG CÔNG KHAI ĐỂ NHÂN DÂN BIẾT

 

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ph ương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã.

2. Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.

4. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp.

5. Chủ trư ơng, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo đư­ợc vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

6. Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã.

7. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

8. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh này.

9. Đối tư ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu.

10. Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện.

11. Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

Điều 6. Hình thức công khai

1. Những nội dung quy định tại Điều 5 của Pháp lệnh này được công khai bằng các hình thức sau đây:

a) Niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã;

b) Công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã;

c) Công khai thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân.

2. Chính quyền cấp xã có thể áp dụng đồng thời nhiều hình thức công khai quy định tại khoản 1 Điều này; thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 32 của Luật phòng, chống tham nhũng.

Điều 7. Việc công khai bằng hình thức niêm yết


Các bạn có thể kham khảo thêm ở file đính kèm trong bài viết ( Hoàng Quân Law )

Attachments:
Download this file (PL34TVQH.DOC)PL34TVQH.DOC[ ]84 Kb
Copyright © 2011 . All Rights Reserved.
Công ty Luật TNHH Hoàng Quân
Home Giới thiệu Khách hàng tiêu biểu Tin tức Thông tin tuyển dụng Liên hệ