Công Ty Luật TNHH Hoàng Quân

LOADING
PREV
NEXT
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7042753.jpg
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9190037.jpg
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/4088803.jpg
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7534664.jpg
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/583201luat.jpg
http://hoangquanlaw.com.vn/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/83517745734.jpg
  • Bạn cần tư vấn về pháp l…
  • Bạn đang gặp rắc rối về …
  • Bạn đang cần tư vấn thủ …
  • Bạn cần thực hiện các th…
  • Bạn cần tư vấn hoạt động…
  • Bạn đang tìm 1 công ty l…

Tìm Hiểu Tin Mới Nhất

Bạn cần tư vấn về pháp luật

Hoang Quan Law tư vấn cho bạn và giải đáp các thắc mắc, nhu cầu liên quan pháp lý, đưa ra các biện pháp và cách giải quyết hiệu quả nhất

Xem thêm

Bạn đang gặp rắc rối về hợp đồng

Tranh chấp dân sự, tranh chấp thương mại, cần làm thủ tục thế chấp để vay vốn ngân hàng, làm thủ tục đăng ký kinh doanh...

Xem thêm

Bạn đang cần tư vấn thủ tục đầu tư

Xin giấy phép đầu tư các dự án, liên doanh với nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh, thành lập các loại hình doanh nghiệp..

Xem thêm

Bạn cần thực hiện các thủ tục đất đai

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình...

Xem thêm

Bạn cần tư vấn hoạt động tố tụng

Đại diện và bảo vệ quyền lợi tại Tòa án các cấp, chia di sản thừa kế, khởi kiện các vụ án dân sự, hành chính...

Xem thêm

Bạn đang tìm 1 công ty luật chuyên nghiệp

Được đánh giá cao với đội ngũ các Luật sư nhiều năm kinh nghiệm, Hoang Quan Law sẽ luôn là người bạn chuyên nghiệp, tận tụy đồng hành cùng quý khách

Xem thêm
You are here: Văn bản pháp luật » Nghị định » Đầu tư »

Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

E-mail Print PDF

CHÍNH PHỦ

__________

Số: 121/2007/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

  Hà Nội, ngày  25  tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

trong hoạt động dầu khí

______

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các Nhà đầu tư tại Việt Nam trong hoạt động dầu khí.

2. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

3. Nhà đầu tư tại Việt Nam tiến hành đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí phải tuân thủ các quy định của Nghị định này, quy định về đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp quy định của Nghị định này khác với quy định của các nghị định khác có liên quan thì áp dụng quy định của Nghị định này.     

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các Nhà đầu tư tại Việt Nam (sau đây gọi là Nhà đầu tư) bao gồm:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của  Luật Doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước chưa đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài chưa đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp và Luật   Đầu tư.

4. Doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chưa đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp.

5. Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

6. Hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động dầu khí là hoạt động hình thành và hoạt động thực hiện dự án dầu khí về tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ, khai thác dầu khí, kể cả hoạt động vận chuyển bằng đường ống, xử lý dầu khí thô và các hoạt động khác phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này.

2. Hợp đồng dầu khí là văn bản ký kết giữa đại diện chủ sở hữu tài nguyên dầu khí với Nhà đầu tư hoặc với các đối tác khác mà sau đó Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền lợi tham gia vào hợp đồng dầu khí đó.

3. Tài sản dầu khí là những giá trị hoặc sản phẩm được tạo ra trong quá trình đầu tư của dự án dầu khí.

4. Tổng mức đầu tư dự án dầu khí là toàn bộ chi phí hình thành và thực hiện dự án theo phân loại và hình thành dự án quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Điều 4. Hình thành và phân loại dự án dầu khí

1. Dự án dầu khí được hình thành thông qua một trong các hình thức sau:

a) Ký kết hợp đồng dầu khí;

b) Nhận chuyển nhượng quyền lợi tham gia vào hợp đồng dầu khí;

c) Nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công ty.

2. Dự án dầu khí bao gồm:

a) Dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển và khai thác được thực hiện bắt đầu từ giai đoạn tìm kiếm thăm dò;

b) Dự án phát triển, khai thác được thực hiện bắt đầu từ giai đoạn phát triển, khai thác dầu khí.

Điều 5. Áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành có các quyền lợi, ưu đãi cao hơn so với các quyền lợi, ưu đãi mà Nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư thì Nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực.

2. Trường hợp các quyền lợi, ưu đãi ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí đã cấp cho Nhà đầu tư có mức độ ưu đãi cao hơn so với các quyền lợi, ưu đãi mà Nhà đầu tư được hưởng theo quy định hiện hành thì Nhà đầu tư đó được tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi đã ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Điều 6. Hoạt động hình thành và thực hiện dự án dầu khí

1. Hoạt động hình thành dự án dầu khí do Nhà đầu tư tiến hành ở nước ngoài hoặc tại Việt Nam nhằm hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc hình thành dự án dầu khí ở nước ngoài, bao gồm:

a) Nghiên cứu thị trường và cơ hội đầu tư;

b) Khảo sát thực địa;

c) Nghiên cứu tài liệu;

d) Thu thập và mua tài liệu, thông tin có liên quan đến lựa chọn dự án dầu khí;

đ) Tổng hợp, đánh giá, thẩm định, kể cả việc thuê chuyên gia tư vấn để đánh giá, thẩm định;

e) Tham gia, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học;

g) Hoạt động của các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, chi nhánh, văn phòng điều hành của Nhà đầu tư ở nước ngoài liên quan đến việc hình thành dự án dầu khí;

h) Tham gia đấu thầu quốc tế;

i) Đàm phán hợp đồng dầu khí;

k) Các hoạt động cần thiết khác. 

2. Hoạt động thực hiện dự án dầu khí bao gồm việc triển khai thực hiện dự án dầu khí theo chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc văn bản thoả thuận đầu tư với đối tác hoặc văn bản thoả thuận về việc chuyển nhượng quyền lợi tham gia hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


các bạn có thể tham khảo thêm ở file đính kèm trong bài viết ( Hoàng Quân Law )

Attachments:
Download this file (ND121CP.DOC)ND121CP.DOC[ ]128 Kb
Copyright © 2011 . All Rights Reserved.
Công ty Luật TNHH Hoàng Quân
Home Giới thiệu Khách hàng tiêu biểu Tin tức Thông tin tuyển dụng Liên hệ